Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 192/2003/CT-UBTDTT về bảo đảm tính trung thực, cao thượng trong tổ chức, thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục ,thể thao ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/2003/CT-UBTDTT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao   Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 09/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2003   Số công báo: Số 155
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/09/2003, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục ,thể thao ban hành Chỉ thị 192/2003/CT-UBTDTT về bảo đảm tính trung thực, cao thượng trong tổ chức, thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2.

Triển khai đợt tuyên truyền - giáo dục, học tập nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của toàn ngành Thể dục thể thao trong việc tổ chức đại hội trên tinh thần trung thực, cao thượng; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, không trong sáng trong thi đấu và tổ chức điều hành thi đấu.

Nội dung tuyên truyền - giáo dục, học tập bao gồm: Chỉ thị 17/CT-TW ngày 23/10/2002 và Thông báo 104 ngày 16/4/2003 của Ban Bí thư; Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 và Chỉ thị 10/2003/CT-TTg ngày 18/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động của toà ngành hướng tới SEA Games 22; Luật và Điều lệ thi đấu các môn trong Đại hội; Hiến chương “Fair play” của Uỷ ban Olympic Quốc tế; Chủ đề SEA Games 22 “Đoàn kết, hợp tác - vì hoà bình và phát triển” và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 Đối tượng chính cần được tuyên truyền giáo dục, học tập là cán bộ, công chức ngành Thể dục thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, Ban tổ chức thi đấu các môn, các Tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Vụ pháp chế, Tiểu ban tuyên truyền - Báo chí xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương triển khai các biện pháp cụ thể để tuyên truyền, giáo dục các nội dung nói trên, tạo dư luận xã hội phê phán những hành vi tiêu cực trong quá trình tổ chức thi đấu và điều hành Đại hội; đồng thời biểu dương kịp thời những hành vi cao thượng, fair play trong thể thao.

Vị Thể thao thành tích cao I, Vụ Thể thao thành tích cao II, Vụ Thể dục thể thao quần chúng phối hợp với các Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, ý chí, lòng yêu nước, ý thức phấn đấu vì vinh quang của Tổ quốc; quán triệt tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng cho các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam và lực lượng trọng tài tham dự Đại hội theo phương châm: Đoàn thể thao Việt Nam phải nỗ lực tập luyện, thi đấu với quyết tâm cao nhất, giành vinh quang cho Tổ quốc bằng thực lực của chính mình; lực lượng trọng tài phải thực sự là người “cầm cân, nảy mực”, điều hành các cuộc thi đấu tại Đại hội đúng luật, vô tư, trong sáng.

84