Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 192-CT năm 1986 đề phòng và khắc phục mìn địch trôi sông do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 192-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 08/08/1986   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/1986   Số công báo: Số 16
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


56