• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 20/2001/CT-BNN/KH về tăng cường công tác thống kê trong ngành do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 20/2001/CT-BNN/KH
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2001/CT-BNN/KH   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 14/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/3/2001, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 20/2001/CT-BNN/KH về tăng cường công tác thống kê trong ngành. Cụ thể,

Để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác thống kê phục vụ quản lý Nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Doanh nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số việc sau đây:

1. Quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thu thập, tổng hợp phân tích và báo cáo kịp thời các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho công tác điều hành của đơn vị và việc chỉ đạo của Bộ cũng như của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý của các ngành các cấp.

2. Tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương trong 5 năm qua, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác thống kê ngành.

3. Giao Vụ Kế hoạch và Quy hoạch chủ trì, cùng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Thống kê, căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ quản lý của từng cấp trong ngành, tiến hành xây dựng hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu thông tin thống kê để Bộ ban hành và tổ chức tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ toàn ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Bộ và Chính phủ.

 

Từ khóa: Chỉ thị 20/2001/CT-BNN/KH

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47519