Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20-CT năm 1982 về đẩy mạnh thực hiện các hình thức khoán lương, lương sản phẩm và tiền thưởng trong các cơ sở sản xuất quốc doanh nông, lâm, ngư nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 05/02/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/1982   Số công báo: Số 3
      Tình trạng: Đã biết

84