• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20-CT/TW năm 2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20-CT/TW   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Theo Chỉ thị 20-CT/TW, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong thời gian tới, Ban Bí thư phổ biến đến các chi bộ một số nội dung trọng tâm sau:

 

 • Đưa nội dung lịch sử Đảng lồng ghép vào nội dung của các môn học trong hệ thống giáo dục quốc dân như lịch sử, giáo dục công dân;

 • Chú trọng nghiên cứu, biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng, văn kiện Đảng và quan hệ quốc tế của Đảng;

 • Sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng, kể cả tư liệu lịch sử Đảng ở nước ngoài và tư liệu qua phỏng vấn các nhân chứng lịch sử. Tiến tới số hóa toàn bộ tư liệu lịch sử Đảng;

 • Đa dạng hóa phương pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng ở nước ngoài và một số Đảng cầm quyền trên thế giới.

Chi tiết xem tại Chỉ thị 20-CT/TW được ban hành ngày 18/01/2018. 

Từ khóa: Chỉ thị 20-CT/TW

270