• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Chỉ thị 20/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

 Tiết kiệm điện là một trong những giải pháp đóng góp vào việc tiết kiệm nguồn năng lượng của quốc gia, giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với phát triển bền vững an ninh năng lượng.

Do đó, để kịp thời chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết có thể dẫn đến thiếu nguồn điện cục bộ xảy ra, đặc biệt tập trung vào các tháng mùa khô, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho các hoạt động chính trị xã hội, sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị thực hiện nghiêm việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

1. Đối với các cơ quan đoàn thể, công sở

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Xây dựng và ban hành nội quy, quy định về sử dụng điện tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị; quy định về thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25 - 26oC trở lên. Đối với các cơ quan, đơn vị nếu sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm, phải cài đặt thời gian tắt hệ thống trước khi hết giờ làm việc 30 phút và đề nghị thời gian mở điều hòa sau 08h00 sáng và tắt sau 16h00 chiều.

- Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng.

- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

2. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng

a) Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng triển khai thực hiện cải tạo, đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

b) Đối với các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông cao như các khúc cua, khu vực giao lộ không thực hiện tiết giảm đèn chiếu sáng công cộng.

c) Khi thay thế đèn hư hỏng khuyến khích sử dụng các đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, hiệu suất cao. Đối với công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới, 100% sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao kết hợp các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện.

3. Đối với các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ

 a) Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện…) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện (từ 09h30 đến 11h30 và từ 17h00 đến 20h00 các ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần); khuyến khích sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao và có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

b) Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

c) Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại thuộc danh sách cơ sở khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

4. Đối với các doanh nghiệp sản xuất

a) Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng kế hoạch và kiểm toán năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương. Đảm bảo thực hiện tiết kiệm điện ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

b) Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, xây dựng lịch bảo trì bảo dưỡng dây truyền sản xuất, cập nhật công nghệ sản xuất mới, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải. Đảm bảo sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện với ngành điện.

c) Hỗ trợ các nguồn phát điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho các dây chuyền quan trọng khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

d) Ban hành Quy định, Quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi doanh nghiệp, kèm theo các chế độ khen thưởng, xử phạt và tổ chức thực hiện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp và ngành điện tổ chức vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh dịch vụ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các công việc như sau:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện đến Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị (Phòng Kinh tế Hạ tầng) giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng và chiếu sáng dân lập đảm bảo tiết kiệm hợp lý, tùy theo từng mùa, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

c) Xây dựng nội dung thi đua sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phát động phong trào thi đua "Gia đình, ấp, xã, thị trấn văn hóa tiết kiệm điện", đưa vào nội dung thi đua khen thưởng.

d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện tăng cường quản lý việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị của mình. Ban hành Quy định, Quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

đ) Phối hợp với đơn vị điện lực địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, tập huấn công tác tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

e) Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn quản lý.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương đến các doanh nghiệp.

b) Vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về an toàn điện, thực hiện báo cáo, lập kế hoạch, kiểm toán năng lượng theo định kỳ.

c) Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất mới hiệu suất sử dụng năng lượng cao, các thiết bị tiết kiệm điện.

d) Ban hành Quy định, Quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung tiết kiệm điện vào hệ thống giáo dục phổ thông để giáo dục các thế hệ học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về các nội dung tầm quan trọng của tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống nói chung.

5. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện để phổ biến và áp dụng rộng rãi trong Nhân dân; nghiên cứu và đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp kỹ thuật để việc thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện đem lại hiệu quả cao. Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới áp dụng trên địa bàn.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách để chi trả tiền điện, đầu tư mua sắm thiết bị tiêu thụ điện theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Sở Xây dựng thẩm định thiết kế các công trình xây dựng theo các tiêu chí tiết kiệm năng lượng của Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả", mã số QCVN 09:2013/BXD. Kiểm tra và quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác chiếu sáng định vị, dẫn hướng cho các phương tiện hoạt động giao thông trên các tuyến đường đảm bảo tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng và an toàn cho người tham gia giao thông thực hiện theo đúng các nội dung của Chỉ thị này.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các trạm bơm nước tưới tiêu công suất lớn trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch bơm nước tránh các giờ sử dụng điện cao điểm và đảm bảo đủ nguồn nước tưới tiêu cho Nhân dân.

10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn cho các đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị này.

11. Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, các trang báo điện tử trên địa bàn tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí có cơ quan đại diện tại địa phương tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm.

12. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Trang tin điện tử của UBND tỉnh chủ động xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh; đăng tin, đăng bài về tiết kiệm điện, an toàn điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: Phóng sự, thông tin, giới thiệu mô hình tiêu biểu…; phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổ chức tuyên truyền công tác sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, trong đó hỗ trợ chi phí theo phương thức tuyên truyền cổ động, không tính theo chi phí quảng cáo.

13. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai:

a) Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện;

b) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm điện, hiệu quả và an toàn;

c) Triển khai tích cực các chương trình tiết kiệm điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

d) Triển khai đầu tư đồng bộ lưới điện trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai.

đ) Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh; bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn; ưu tiên cung cấp điện phục vụ để sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh và các khách hàng sử dụng điện quan trọng. Trường hợp xảy ra thiếu nguồn điện thì khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, phân bổ sản lượng hợp lý theo đúng quy định của Luật Điện lực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các doanh nghiệp và người dân, tránh cắt điện kéo dài trên diện rộng ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn.

e) Tổ chức vận động các khách hàng có máy phát dự phòng diesel thực hiện phát điện hỗ trợ trong trường hợp thiếu nguồn điện hệ thống. Vận động khách hàng sử dụng điện năng lớn như: Sản xuất xi măng, sắt, thép,… thực hiện tiết giảm nếu xảy ra tình trạng thiếu nguồn hệ thống điện Quốc gia. Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện việc tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

14. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị này.

b) Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổng hợp danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện trọng điểm trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho việc xây dựng phương án cung cấp điện;

c) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước.

d) Chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Đồng Nai tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương thức tiết giảm công suất, sản lượng điện của hệ thống điện tỉnh Đồng Nai khi xảy ra thiếu nguồn Quốc gia cục bộ.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách và quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

e) Kiểm tra, tổng hợp, xác nhận kết quả tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

15. Đề nghị các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp; cán bộ công nhân, viên chức; chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tổ chức xã hội, đoàn thể và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 05/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 20/CT-UBND

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373085