Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 202-CT năm 1982 về việc khen thưởng các công trình khoa học và kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 202-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 20/07/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/1982   Số công báo: Số 15
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


56