Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2107/CT-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2107/2007/CT-BGDĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/04/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Chỉ thị 2107/CT-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007.

- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 vào các ngày 30/5, 31/5 và 01/6, được tổ chức cơ bản như năm 2006, thực hiện nghiêm túc, an toàn, khách quan chính xác, đúng tinh thần là kỳ thi đầu tiên khi toàn ngành thực hiện cuộc vận động ”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đây là một sự chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, lấy kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời làm một căn cứ để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo kế hoạch đổi mới thi cử của ngành và theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi là việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/4/2007.

- Trong kỳ thi, phải đảm bảo kỷ cương, quy chế thi ở tất cả các khâu ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý kết quả thi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi.

- Thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi phải thực hiện nghêm túc quy chế thi và các văn bản hướng dẫn. Thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007, các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm tham gia cùng với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Bộ ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra do Bộ uỷ quyền tới tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với thành phần là những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm quản lý và tổ chức thi của các trường đại học, cao đẳng, bố trí cán bộ thanh tra trực tiếp thanh tra, giám sát tại chỗ các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Lực lượng thanh tra không làm thay công việc của các hội đồng thi đã được quy định tại Quy chế thi. Bộ Giáo dục và đào tạo không điều động cán bộ các sở giáo dục và đào tạo tham gia đoàn thanh tra do Bộ uỷ quyền.

- Để đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, trước ngày 10/5/2007 các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc ban hành văn bản chỉ đạo cho Chủ tịch UBND các cấp huyện, xã và các sở, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các hội đồng thi và chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch UBND các cấp huyện, xã với Chủ tịch Hội đồng coi thi.

- Hội đồng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn công tác, kiểm tra đột xuất không thông báo trước cho cơ sở.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo không dùng tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông và tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm 2006-2007 để đánh giá thi đua của các tỉnh thành phố về giao dục và đào tạo.

83