• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Chỉ thị 22/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước bệnh dại đã xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố và gây tử vong 35 người. Nguyên nhân chính do: công tác quản lý đàn chó nuôi tại nhiều địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là công tác thống kê, lập sổ quản lý chó nuôi, tổ chức nuôi nhốt, xích chó...dẫn đến chó thả rông cắn người còn phổ biến; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi thấp, khoảng 80% chó nuôi không được tiêm phòng dại.

Tại thành phố, các địa phương chưa thực sự quan tâm tới công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi; còn tình trạng chó thả rông, nguy cơ cắn người gây thương tích, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng cộng đồng; đặc biệt kết quả tiêm vc xin phòng bệnh, dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 2017 trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ thấp (36,2%), không đảm bảo tỷ lệ miễn dịch quần thể theo quy định.

Đtăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch, bệnh động vật thành phố khẩn trương triển thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận chỉ đạo các phòng, bán chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh dại ở người và động vật trên địa bàn; chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; đưa kết quả công tác phòng, chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của địa phương, như: công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm.

- Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó, số lượng chó nuôi ở từng khu dân cư; lập sổ theo dõi hộ nuôi chó, số chó nuôi trong từng hộ gia đình; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng dại cho chó nuôi theo quy định.

- Thống kê, lập danh sách số lượng chó nuôi chưa được tiêm phòng Dại trong đợt tiêm phòng chính triển khai từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2017, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật huyện, quận đxây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh dại bổ sung năm 2017, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn chó, mèo nuôi.

- Công khai các hộ nuôi chó không chấp hành quy định tiêm phòng vắc xin dại: Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định tại Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 04/5/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Hướng dẫn, đôn đốc, các tổ chức và cá nhân nuôi chó, mèo thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Hướng dẫn số 38/HD-SNN ngày 27/2/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh dại ở động vật; chấp hành quy định tiêm phòng bệnh dại định kỳ, bổ sung hàng năm của cơ quan thú y, chính quyền địa phương.

- Chỉ đạo trưng thôn, ttrưởng dân phố phối hợp nhân viên thú y cấp xã trực tiếp kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp chó, mèo mắc bệnh dại, báo cáo ngay về Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, quận và áp dụng các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y; phối hợp các tổ chức đoàn thể qun chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể khác) tuyên truyền, vận động các chvật nuôi tích cực tham gia chiến dịch tiêm phòng, quản lý đàn chó nuôi và ký cam kết: Không thả rông chó; phải đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng, có dây xích và có người dắt; chấp hành lịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại ca địa phương.

- Quy định cụ thể việc bắt giữ, thông báo và xử lý chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị trên địa bàn quản lý. Thành lập Đội bắt chó thả rông, tăng cường tổ chức tuần tra, bắt giữ và xử lý chó thả rông theo quy định.

- Phối hợp cùng ngành y tế áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho người.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Xây dựng kế hoạch bổ sung công tác phòng, chống bệnh dại năm 2017; kế hoạch giám sát lưu hành vi rút gây bệnh dại, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng bệnh dại bổ sung tại các huyện, quận năm 2017 đảm bảo tỷ lệ bảo hộ theo quy định.

- Hướng dẫn chuyên môn các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; tổ chức triển khai giám sát dịch bệnh dại, thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có dịch xảy ra.

- Phối hợp Chi cục Quản lý thị trường, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an giao thông, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật các cấp tăng cường kiểm soát lưu thông, vận chuyn chó, mèo từ các địa phương khác nhập vào thành phố; các điểm mua bán, giết mổ chó, mèo; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa tiêm phòng vắc xin dại; tịch thu tiêu hủy chó, mèo nghi mắc bệnh dại, hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển khi trong nước có địa phương công bố bệnh dại.

3. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, quận tổ chức giám sát, phát hiện, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bị chó, mèo cắn; công khai địa chỉ các cơ sở y tế trên địa bàn và hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

b) Xây dựng, bổ sung kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên người trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện công tác truyền thông; hỗ trợ tiêm vắc xin điều trị sau phơi nhiễm cho người tham gia phòng chống bệnh dại khi bị chó, mèo cắn hoặc bị phơi nhiễm bệnh dại.

4. Sở Tài chính hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các địa phương thực hiện thanh quyết toán thu, chi phí tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo đúng quy định hiện hành; bố trí đầy đủ kinh phí đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, quận đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính chất nguy hiểm của bệnh dại đối với sức khỏe cộng đồng; các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại và biện pháp phòng bệnh hiệu quả; yêu cầu chủ vật nuôi chấp hành lịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại của cơ quan thú y và chính quyền địa phương; công bố địa chỉ các cơ sở y tế và hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay cơ sở y tế để được xử lý, ngăn ngừa tử vong do bệnh dại; đặc biệt thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân viên thú y, trạm y tế xã, phường, thị trấn các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để áp dụng các biện pháp xử lý, khống chế, ngăn chn dịch lây lan.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Bí thư Thành
ủy;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính, Y tế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hải phòng, Báo An ninh Hải Phòng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- UBND các huyện, quận;
- Văn phòng: CPVP, Phòng: KTGS và TĐKT, NNTN và MT, CV (NN, TH);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Phạm Văn Hà
Ngày ban hành: 07/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 22/CT-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365822