• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Chỉ thị 22/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bệnh sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm hiện đang lưu hành tại các tỉnh thành phố phía Bắc; theo báo cáo kết quả giám sát của Viện vệ sinh dịch tTrung ương, khu vực miền Bắc tổng số ca mắc/nghi mc là 5.849 trường hợp, trong đó smắc được xét nghiệm khẳng định là 3.767 trường hợp, tăng rt mạnh so với cung kỳ năm 2016 (628 trường hợp), số mắc liên tục tăng đột biến theo tuần;

Tại Thái Bình, ghi nhận tổng số ca mắc/nghi mắc là 90 trường hợp, trong đó số được xét nghiệm dương tính là 18 trường hợp, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết; để ngăn chặn và chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn th; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyn, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiu qu các bin pp phòng, chống dịch; nắm chắc tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, điều trị tích cực tại chỗ những ca bnh, không để diễn biến nặng hay xảy ra tử vong, khống chế không đdịch lớn xảy ra và lây lan trên diện rộng;

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch, chủ đng triển khai các biện pháp dự phòng; phối hợp vi Bnh viện đa khoa các tuyến tổ chc tập huấn cho cán bộ y tế về chẩn đoán, điều trị, giám sát, phòng, chống bệnh SXH theo quy định của Bộ Y tế;

- Chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị, nhân lực và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân, hạn chế tối đa tử vong do SXH;

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; cung cấp các nội dung tuyên truyền phòng, chng dịch bệnh theo khuyến cáo của B Y tế, hưng dn các đa phương đơn vị tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho nhân dân theo quy định; ch đng cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để chuyển tải kịp thời đến cộng đồng và người dân về tình hình dịch, các biện pháp phòng ngừa và nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch bệnh;

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; đxuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan thông tin, tuyên truyền: Phối hợp với ngành y tế, tăng cường thời lượng truyền thông phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bnh, chuyển ti các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để nhân dân không hoang mang, khi người dân có triệu chứng nghi ngờ đến cơ sở y tế đđược khám phát hiện và điều trị kịp thời.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động lực lượng học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng tại đơn vị, gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. Tăng cường tuyên truyền giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân tại các trường học.

4. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phòng chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch SXH trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị y tế; các phòng, ban có liên quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn khn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn;

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; huy động mọi nguồn lực và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn; các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tham gia các hoạt động phòng, chống SXH trên địa bàn như: Tổ chức thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, diệt mui, phát quang bụi rậm và vệ sinh môi trường nơi sinh sống và làm việc;

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các triệu chứng, cách phòng bệnh cho người dân theo hướng dẫn của ngành y tế;

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế, Phòng y tế và mạng lưới y tế cơ sở thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu chuyên môn như: Khoanh vùng và xử lý các dịch nhỏ đúng quy trình, kiểm soát các đim nguy cơ, vùng nguy cơ để kịp thời xử lý; đồng thời tuyên truyền, tư vn đngười dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh SXH và chủ động phòng, chống dịch;

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

6. Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn và phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch đứng phó một cách hiệu quả nht khi dịch xảy ra nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;

- Lưu: VT, KGVX, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 01/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 22/CT-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366672