• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Chỉ thị 22/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KINH DOANH XĂNG E5 RON 92 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành có liên quan tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Bình Dương” vào ngày 27 tháng 10 năm 2017;

Để công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đảm bảo mặt hàng xăng RON 92 chỉ tồn tại đến hết ngày 31/12/2017 và kể từ ngày 01/01/2018, các doanh nghiệp chỉ bán xăng E5 RON 92 (gọi tắt là xăng sinh học E5) và xăng khoáng RON 95 nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ thị:

1. Sở Công Thương.

- Tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận nhức của cộng đồng về tính năng và lợi ích của xăng sinh học; đảm bảo về chất lượng và lợi ích khi sử dụng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng sinh học E5;

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có bước chuẩn bị tốt để đảm bảo từ ngày 01/01/2018, chỉ kinh doanh xăng sinh học E5 và xăng khoáng RON 95;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện kinh doanh xăng sinh học E5; chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng sinh học E5, tránh gian lận thương mại.

2. Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố chất lượng đối với xăng sinh học E5;

- Phối hợp cùng Sở Công Thương tổ chức hướng dẫn các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc kiểm định trụ bơm, kẹp chì và dán tem thiết bị đo lường khi chuyển đổi từ kinh doanh xăng RON 92 sang kinh doanh xăng sinh học E5;

3. Cục thuế tỉnh Bình Dương: Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu dán tem kiểm soát trên các trụ bơm xăng sinh học E5.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng, thực hiện chương trình truyền thông; chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E5 để tạo trong cộng đồng xã hội có sự hưởng ứng mạnh mẽ, tích cực về việc sử dụng xăng sinh học E5.

5. Sở Giao thông Vận tải: Tích cực vận động các chủ phương tiện giao thông sử dụng xăng sinh học E5, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính: Tham mưu theo quy định trong việc thanh quyết toán chứng từ về việc sử dụng xăng sinh học E5 đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về phát triển nhiên liệu xăng sinh học E5, trong đó làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn sử dụng xăng sinh học E5; đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn mình quản lý; chỉ đạo các phòng, ban tích cực hưởng ứng sử dụng xăng sinh học E5.

8. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

a) Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

- Chuẩn bị sẳn sàng về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật như bồn bể, kho chứa, các thiết bị phối trộn, kiểm tra chất lượng xăng sinh học E5, đảm bảo đúng chất lượng theo quy định và đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường;

- Triển khai bán xăng sinh học E5 tại các cửa hàng trực thuộc và vận động các đại lý trong hệ thống tích cực tham gia kinh doanh xăng sinh học E5. Đảm bảo kể từ ngày 01/01/2018, không còn tồn tại việc kinh doanh xăng RON 92.

- Chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E5.

b) Các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu: chủ động kinh doanh hết (không để tồn đọng) lượng xăng RON 92 trước ngày ngày 01/01/2018; hoàn thiện việc chuyển đổi bồn, trụ bơm, vệ sinh xe bồn, bồn, bể chứa… để sẳn sàng cho việc chuyển đổi từ kinh doanh xăng RON 92 sang kinh doanh xăng sinh học E5.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai Chỉ thị này và báo cáo kết quả theo định kỳ hàng quý về Sở Công Thương để tổng hợp báo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 22/CT-UBND

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372082