Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 220-CT năm 1982 về việc đẩy mạnh sản xuất, thu mua và quản lý muối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 220-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 11/08/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/1982   Số công báo: Số 16
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


53