Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/1999/CT-TTg về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/08/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/1999   Số công báo: Số 35
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/08/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 23/1999/CT-TTg về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức và phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004.

Tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, nắm vững những quy định, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức làm chủ, tự giác của các tổ chức và cử tri để lựa chọn và bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền địa phương.

Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Bưu điện, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, cổ động kịp thời cho ngày bầu cử; bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có phương án phối hợp lực lượng triển khai nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh và an toàn xã hội trên từng địa bàn và trên toàn quốc trong những ngày bầu cử.

Bộ Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ bảo đảm cấp kinh phí kịp thời cho cuộc bầu cử theo kế hoạch được giao, hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ, nhằm thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, lập kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện công tác bầu cử theo luật định theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương trong cả nước và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị này.

74