Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 236-CT năm 1985 về tổ chức hội nghị của các ngành ở địa phương và đi tham quan nghiên cứu địa phương do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 236-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 20/07/1985   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/07/1985   Số công báo: Từ số 6 đến số 7
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57