Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/2001/CT-TTg về cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/10/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/11/2001   Số công báo: Số 41
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/2001/CT-TTg về cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Cụ thể,

Để cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trở thành phong trào rộng lớn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng hơn nữa của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung làm tốt một số việc sau:

1- Thiết thực kỷ niệm " Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam" các ngành các cấp tập trung một tháng cao điểm (từ 17 tháng 10 năm 2001 đến 18 tháng 11 năm 2001) đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về ý nghĩa, mục đích cuộc vận động đến với mọi tầng lớp dân cư, đến từng hộ gia đình, đến từng người dân trong xã hội.

2- Đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" với nhiều nội dung phong phú, phù hợp nhằm tăng nhanh nguồn quỹ huy động. Bên cạnh việc huy động quỹ" Ngày vì người nghèo", cần kết hợp với việc mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; gắn công tác này với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đã có ở địa phương như : Chương trình xoá đói giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Đối với hộ nghèo, bên cạnh sự hỗ trợ bằng các nguồn vốn cần hướng dẫn cách tổ chức sản xuất và cuộc sống để họ tự vươn lên vượt qua nghèo đói, ổn định đời sống.

 

177