• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Chỉ thị 24/2002/CT-BNN-VP về một số công việc trọng tâm trong sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2002 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 24/2002/CT-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2002/CT-BNN-VP   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 27/03/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/03/2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 24/2002/CT-BNN-VP về một số công việc trọng tâm trong sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2002.

Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX, quyết định 183/2001 ngày 20/1/2002, chỉ thị số 04/2002/CT-TTg ngày 18/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ xét duyệt trong tháng 4 - 2002:

Căn cứ quan điểm chỉ đạo của nghị quyết, các tiêu chí phân loại DNNN các nguyên tắc trong việc sắp xếp doanh nghiệp của Chính phủ đã ban hành để:

a. Phân loại, sắp xếp lại các DNNN trực thuộc bao gồm:

- Doanh nghiệp công ích và có hoạt động công ích

- Doanh nghiệp kinh doanh có 100 % vốn nhà nước hoặc Nhà nước giữ cổ phần chi phối (51 % số cổ phần)

- Doanh nghiệp Nhà nước tham gia cổ phần thường, không cần tham gia cổ phần

- Doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ và tinh thần chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp - PTNT là quyết tâm và mạnh dạn chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp thành viên một cách hiệu quả.

b. Xây dựng phương án tổ chức các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT có tính đặc thù ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Căn cứ nội dung của Nghị quyết TW3 về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty nhà nước; hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh và những đặc thù của ngành Nông nghiệp - PTNT, sắp xếp lại các Tổng công ty đang hoạt động hiện nay, những Tổng công ty không đủ điều kiện phải sáp nhập hoặc chuyển sang hình thức tổ chức khác phù hợp.

Từ khóa: Chỉ thị 24/2002/CT-BNN-VP

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7208