• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Chỉ thị 24/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2016/NQ-HĐND NGÀY 04/8/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Về phát triển kinh tế

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

- Rà soát, đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp để duy trì mức tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết số 28/2015/HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V đề ra, đặc biệt phấn đấu đạt chỉ tiêu đối với các lĩnh vực còn thấp trong 6 tháng đầu năm (thu ngân sách nội địa, dịch vụ vận tải kho bãi...);

- Tập trung khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2016;

- Giải quyết nhanh các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra công vụ giải quyết hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành lập Ban Quản lý cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải;

- Hoàn thành lập quy hoạch khu dịch vụ logistic Cái Mép Hạ, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ logistic;

- Làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, thống nhất về vị trí cụ thể kêu gọi đầu tư logistics; xác định địa điểm kêu gọi đầu tư khu vui chơi, giải trí cho sỹ quan, thủy thủ làm việc trên tàu biển tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải trong quý III năm 2016;

- Đề xuất các giải pháp hiệu quả để cải cách, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hải quan tại các cảng;

- Đề xuất lựa chọn địa điểm đầu tư cảng tàu khách du lịch.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hoàn thành, trình phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm: kiểm tra việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, hiện tượng bơm nước trong giết mổ gia súc; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoạt động bảo quản, kinh doanh, chế biến nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện phương án bố trí, sắp xếp nuôi cá lồng bè theo quy hoạch trên sông Chà Và, xã Long Sơn; thực hiện quản lý chặt chẽ quy hoạch, môi trường, giao thông tại các khu vực nuôi cá lồng bè.

4. Sở Tài chính

- Đề xuất các giải pháp cân đối ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi;

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, nhất là các cơ sở y tế, trường học, văn hóa - thể thao nhằm tăng tính tự chủ, giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước;

- Tham mưu UBND tỉnh chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần để giảm áp lực chi từ ngân sách nhà nước;

- Nghiên cứu đề xuất quy định đối với các doanh nghiệp có lợi trực tiếp hoặc được giao khai thác, sử dụng các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách có nghĩa vụ đóng góp hoặc hoàn vốn đã đầu tư cho ngân sách.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du Lịch sau khi hoạt động ổn định)

- Đề xuất thành lập Tổ tư vấn về phát triển sản phẩm du lịch.

6. Cục Thuế tỉnh

Tăng cường công tác quản lý thuế, thu ngân sách, chống thất thu ngân sách nhà nước.

7. UBND thành phố Vũng Tàu

Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

II. Về đầu tư phát triển

1. Đầu tư nguồn vốn ngân sách

a) UBND các huyện, thành phố và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành

Tập trung chỉ đạo, triển khai các dự án đầu tư công năm 2016 (có trong kế hoạch khởi công mới), chưa khởi công, rà soát các vướng mắc, có biện pháp giải quyết sớm để khởi công các công trình này.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hoàn thành việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 12 năm 2016;

- Chủ trì đánh giá kết quthực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 và xây dựng định hướng, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2016-2020; xây dựng danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức đối tác công tư (PPP); BOT hoặc bằng các nguồn vốn khác cho một số dự án có quy mô lớn như: nạo vét kênh mương Bến Đình, cầu Phước An, một số dự án hạ tầng giao thông,...

c) Sở Tài chính

- Chủ trì xây dựng phương án bán đấu giá quỹ đất công của tỉnh và dự kiến khả năng huy động vốn từ nguồn này trong giai đoạn 2016-2020; phương án, lộ trình bán đấu giá các trụ sở cơ quan nhà nước và thực hiện thí điểm đấu giá một số khu đất công trong quý IV năm 2016;

- Tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương sau khi Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Bộ Tài Chính cho phép phát hành.

2. Đầu tư của doanh nghiệp

a) Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tăng tính sẵn sàng và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống trong việc đón tiếp, chọn lọc các nhà đầu tư đến với tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phương án xử lý các dự án chậm triển khai; rà soát, kiểm tra, thu hồi các dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ so với cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư mà nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện trong quá trình triển khai dự án;

- Xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có đẳng cấp quốc tế, các dự án lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường,...;

- Chủ trì tổ chức hội nghị giới thiệu và mời gọi các nhà đầu tư lớn đầu tư về Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Chủ trì triển khai kêu gọi các doanh nghiệp có đẳng cấp vào đầu tư khu đất Paradise tại thành phố Vũng Tàu theo tiêu chí đã được phê duyệt;

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; nghiên cứu, đề ra giải pháp tích cực để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp;

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động, tài chính các doanh nghiệp nhà nước để có phương án xử lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp.

III. Về văn hóa - xã hội

1. Sở Y tế

Tăng cường phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phục vụ năm học mới 2016-2017; tổ chức đánh giá hiệu quả của việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN) tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn tỉnh đề rút kinh nghiệm thực hiện trong năm học 2016-2017; rà soát, có phương án bố trí phù hợp để các em học sinh không đủ tiêu chuẩn để vào các trường trung học phổ thông công lập có thể tiếp tục việc học tập.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổ chức triển khai các nội dung đề án giảm nghèo đa chiều bền vững giai đoạn 2016-2020; triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo năm 2016.

IV. Về quản lý tài nguyên - môi trường

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Khẩn trương rà soát quỹ đất công do ngành, địa phương quản lý, trên cơ sở đó đánh giá việc sử dụng đất công, đề ra phương án sử dụng hiệu quả báo cáo UBND tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khi để xảy ra sai phạm.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì sửa đổi, bổ sung các quyết định, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (trong đó có nội dung hỗ trợ nhà xây dựng trên đất nông nghiệp) trình UBND tỉnh ban hành để xử lý kịp thời những vướng mắc về hỗ trợ nhà, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; ban hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ khảo sát, ban hành giá đất;

- Xây dựng cơ chế, chính sách để khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường lớn đã và sẽ đầu tư;

- Xây dựng; đề án và triển khai đầu tư Mạng quan trắc tự động về khí thải, nước thải trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch để quản lý và đấu giá quỹ đất công trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức, phối hợp giám sát, đôn đốc việc di dời phân xưởng nhuộm của Công ty Meisheng Textiles tại Cụm công nghiệp Ngãi Giao về Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2; di dời nhà máy xử lý rác của Công ty cổ phần môi trường xanh Bảo Ngọc vào Khu xử lý chất thải tập trung 100 ha Tóc Tiên.

4. Sở Xây dựng

Tổ chức, phối hợp giám sát, đôn đốc thường xuyên việc di dời nhà máy xử lý rác của Công ty TNHH Sông Xanh vào Khu xử lý chất thải tập trung 100 ha Tóc Tiên.

5. UBND huyện Đất Đỏ

Khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (đường vào, cấp điện, cấp nước...) khu chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ để thu hút doanh nghiệp đầu tư.

V. Về công tác quy hoạch

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2025,

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) để UBND tỉnh trình Chính phủ;

- Hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương đề án định hướng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030;

- Hoàn thành các thủ tục, công tác tổ chức cuộc thi tuyển quốc tế: Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Lâm Viên núi Dinh, Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị phía Tây - Nam Quốc lộ 51, thành phố Bà Rịa;

- Hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch 07 cụm đất trụ sở cũ của các cơ quan hành chính tại thành phố Vũng Tàu;

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Sở Giao thông và vận tải

- Hoàn chỉnh và trình UBND tình phê duyệt các quy hoạch: điều chỉnh quy hoạch giao thông đường thủy nội địa đến năm 2020; điều chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng 2030; điều chỉnh quy hoạch bến xe khách và quy hoạch đấu nối bến xe khách vào hệ thống đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cảng và logistic.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hoàn thành và trình UBND tỉnh xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh.

VI. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển và nội địa; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới biển đảo của tỉnh. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng chính trị trong lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Tập trung thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Côn Đảo năm 2016, triển khai xây dựng các công trình chiến đấu theo chỉ đạo của Quân khu 7, tham gia góp ý kiến về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng nhằm chủ động phòng chống thiên thai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

- Duy trì, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tăng cường các giải pháp, đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án; tuyên truyền và tích cực tuần tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có giải pháp giải quyết ùn tc giao thông tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận của tỉnh vào các ngày cuối tuần, nghỉ lễ.

VII. Về cải cách hành chính

1. Sở Nội vụ

- Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng về trình độ, chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chống lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động về các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh năm 2016 - 2017 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ. Tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp.

VIII. Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

- Tăng cường các biện pháp để đẩy nhanh công tác gii quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016; tập trung giám sát, xử lý những nội dung sau kết luận thanh tra;

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; các vụ khiếu nại đông người; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra.

IX. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, phối hợp với các đơn vị có liên quan, bảo đảm tiến độ hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2016; thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp định kỳ hàng tháng.

2. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao cùng với tình hình chung của ngành, địa phương, gửi UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

3. Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị, cùng với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, 9 tháng và cả năm 2016; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 24/CT-UBND

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331244