Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 247-CT năm 1982 về tăng cường quản lý và bảo vệ xăng dầu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 247-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 21/09/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1982   Số công báo: Số 18
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


62