Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/1999/CT-BGD&ĐT về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong ngành giáo dục đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/1999/CT-BGD&ĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Tấn Phát
Ngày ban hành: 31/05/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/05/1999, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Chỉ thị 25/1999/CT-BGD&ĐT về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong ngành giáo dục đào tạo.

Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác bảo hộ lao động, có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong đơn vị, trước hết cần tập trung thực hiện:

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chú ý đến các đối tượng thường xuyên làm việc có tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy phạm kỹ thuật an toàn, đặc biệt chú trọng đến phòng cháy, chữa cháy, các kỹ thuật an toàn điện, cơ khí, thiết bị áp lực, thiết bị nâng chuyển, hoá chất độc hại, bức xạ..., kiên quyết ngừng hoạt động những thiết bị không đảm bảo an toàn.

Thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và các chế độ bảo hộ lao động.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, điều tra, thống kê tai nạn lao động. Những tai nạn nghiêm trọng phải được kết luật, xử lý nghiêm túc và báo cáo kịp thời.

Khi tổng kết và xây dựng kế hoạch hàng năm, các đơn vị cần kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo hộ lao động, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động cho năm sau. Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết và kế hoạch trên cho Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo (49 Đại Cồ Việt, Hà Nội), Bộ chủ quản và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đặt trụ sở vào tháng 09 hàng năm.

- Các Đại học, Trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp cần kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, của Ban Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động theo Thông tư số 25/TT-KHKT ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm chỉnh việc giảng dạy về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động theo quy định trong chương trình.

82