Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/1999/CT-BTM về tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trong cả nước do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/1999/CT-BTM   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 17/08/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/8/1999, Bộ Thương mại ban hành Chỉ thị 25/1999/CT-BTM về tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trong cả nước. Cụ thể, 

Để ngăn chặn có hiệu quả những hiện tượng trên, Bộ Thương mại yêu cầu tổ chức Quản lý thị trường các cấp thực hiện tốt một số việc sau:

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt để mọi công chức Quản lý thị trường nắm vững và thực hiện đúng những qui định của pháp luật về kinh doanh thương mại, các qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường các cấp; những qui trình, qui phạm trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và các qui định khác có liên quan. Các Đội Quản lý thị trường phải có nhật ký công tác hàng ngày theo mẫu của Cục qui định. Các hoạt động hàng ngày của Đội, Tổ kiểm soát viên phải ghi đầy đủ nghiêm túc.

2. Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố cần phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận; qui định rõ lề lối làm việc, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận; xây dựng và ban hành các qui định về quản lý phương tiện, quản lý tài chính... và có kế hoạch, biện pháp thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những sai phạm trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính.

3. Khi nhận được những thông tin do các tổ chức, cá nhân, các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài, truyền hình...) phản ánh những hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm qui chế hoạt động, những hiện tượng tiêu cực của công chức Quản lý thị trường thuộc quyền thì Chi cục Quản lý thị trường phải kịp thời tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, tạm thời đình chỉ công tác và tạm thu hồi thẻ kiểm tra thị trường, đối với công chức đó. Đồng thời tổ chức thẩm tra xác minh có kết luận khách quan, trung thực, không bao che người vi phạm, không để oan người không có khuyết điểm.

74