Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2003/CT-BQP thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ do Bộ Quôc phòng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2003/CT-BQP   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành: 19/03/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2003   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/3/2003, Bộ Quôc phòng ban hành Chỉ thị 25/2003/CT-BQP thực hiện Nghị định 63/2002/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ. Cụ thể,

độ.

Để thực hiện tốt quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ theo Nghị định số 63/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cơ quan quân sự địa phương các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ, Thông tư của liên Bộ và các văn bản hướng dẫn thực.

2. Tổ chức tốt việc tập huấn, triển khai tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, cán bộ chuyên trách về công tác chính sách, cán bộ; nhất là cấp trung, sư đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), Ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị, thành phố trực thuộc tỉnh); Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn). Trong tập huấn cần tập trung làm rõ ý nghĩa, đối tượng, hồ sơ, thủ tục, nhất là trình tự, trách nhiệm cụ thể của từng cấp trong tổ chức triển khai thực hiện. Cơ quan chuyên môn nêu cao trách nhiệm trước lãnh đạo, chỉ huy, để thực hiện đúng chế độ quy định bảo đảm quyền lợi đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan.

106