• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 25/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Chỉ thị 25/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014

Do biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp khó lường, trong năm 2014, hiện tượng ENSO nằm ở pha trung gian nhưng nghiêng về pha nóng El-Nino, do vậy lượng mưa ở khu vực tỉnh Phú Yên trong các tháng mùa khô 2014 thấp hơn so với TBNN cùng kỳ, nắng nóng kéo dài nhiều ngày gây tình trạng khô hạn ở các địa phương trong Tỉnh, gây bất lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Theo nhận định của Đài Khí tượng - Thủy văn Tỉnh trong mùa mưa bão năm 2014 diễn biến thời tiết tiềm ẩn những yếu tố bất thường có thể xảy ra, cần chủ động đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, không theo quy luật khí hậu và ảnh hưởng dồn dập, lũ lớn trong thời đoạn ngắn, đặc biệt đề phòng lũ quét tại các sông, suối thuộc khu vực vùng núi.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục sớm hậu quả của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013, trên cơ sở đó xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (thay Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn) ở các cấp, các ngành theo hướng dẫn tại Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy của Ban chỉ huy, của từng thành viên.

2. Quán triệt phương châm “Chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, trong đó lấy phòng tránh là chính trên cơ sở phát huy tốt, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” hợp lý. Chủ động rà soát lại phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thật cụ thể; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống thiên tai, khắc phục bệnh chủ quan, ỷ lại. Xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng lồng ghép trong các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các lĩnh vực, các ngành và địa phương.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tránh nhiệm:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai; chủ động tổ chức việc phòng ngừa (chằng chống nhà cửa, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, dự trữ lương thực, thực phẩm ...) trước khi thiên tai xảy ra, thực hiện báo cáo theo quy định tại Quy chế về chế độ thông tin báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với lũ, bão được ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-PCLBTW ngày 24/01/2012 của Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật, những khu vực thường xảy ra thiên tai, vùng trọng điểm, xung yếu, sạt lở đất, triều cường, vùng ven sông, biển, vùng có khả năng bị ngập sâu, các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng trên địa bàn, trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch phòng, tránh thiên tai (lụt, bão, triều cường, sạt lở đất...) cụ thể chi tiết đến cấp xã, phường. Xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, trang thiết bị, vật tư thiết yếu phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn để có thể huy động kịp thời khi thiên tai, sự cố, tai nạn xảy ra. Chủ động, kiên quyết di dời, sơ tán dân cư các vùng bị ảnh hưởng khi có lệnh, ứng với từng cấp độ thiên tai, loại hình thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động huy động các địa phương theo quy định để làm tốt công tác phòng, tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn các Tổ, Đội xung kích mà lực lượng thanh niên và dân quân làm nòng cốt sẵn sàng chủ động thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, lụt, bão đã đề ra.

- Các địa phương có hồ đập, công trình thủy lợi phải chủ động, phối hợp với các cơ quan quản lý, chủ hồ, chủ công trình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Chỉ thị số 910/CT-BNN-TCTL ngày 14/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014.

- Đối với các địa phương dọc sông Ba, triển khai ngay việc chặt cây, dọn các cây lớn mọc, trồng lòng sông gây cản trở dòng chảy lũ, mất an toàn cho công trình lân cận (nhất là tại khu vực cầu Đà Rằng cũ, cầu đường sắt thuộc địa phận thành phố Tuy Hòa); tổ chức tháo, gỡ bỏ những láng trại, xây dựng trái phép ở lòng sông, tuyệt đối không để người, tài sản và gia súc, gia cầm trên các bãi bồi ven sông, suối trong mùa mưa lũ. Yêu cầu các địa phương sớm triển khai và hoàn thành trước mùa mưa lũ 2014.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chuẩn bị kế hoạch phòng tránh, đối phó thiên tai cho mình và cộng đồng; đối với những vùng thường xuyên bị thiên tai chia cắt cần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ít nhất từ 03-07 ngày khi xảy ra thiên tai.

- UBND các huyện, thị xã và thành phố ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị, phương tiện, thông tin đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước khi hoạt động trên biển theo quy định, nhất là khi tàu thuyền ra khơi. Khi có thời tiết nguy hiểm, bão, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên thường xuyên nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương đang hoạt động trên các vùng biển để kêu gọi, hướng dẫn ngư dân di chuyển phòng, tránh, ứng phó thiên tai, đồng thời báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

- Tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng thuộc cụm công nghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai khi được huy động.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ và theo dõi thường xuyên mọi diễn biến của thời tiết (áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt...) nhằm chủ động đối phó kịp thời.

4. Các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, tránh khắc phục thiên tai phù hợp đạt hiệu quả. UBND Tỉnh lưu ý các nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo, phối hợp với các địa phương xây dựng phương án bảo vệ sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản xong trước mùa mưa bão để hạn chế tổn thất do lụt, bão gây ra; có phương án chuẩn bị giống cây trồng phục vụ nhân dân sau lụt, bão; có kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm phát sinh do thiên tai.

- Chủ động, phối hợp với chủ các nhà máy thủy điện trên địa bàn Tỉnh, Sở Công Thương, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Tỉnh để báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh trong việc chỉ đạo, phát lệnh điều hành công tác điều tiết, xã lũ các hồ chứa thủy điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành tại Quyết định số 1077/QĐ-CP ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, các địa phương ven biển kiểm tra chặt chẽ việc trang thiết bị, phương tiện thông tin đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nhất là khi tàu thuyền ra khơi. Làm tốt công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý tàu thuyền hoạt động thủy sản; phổ biến kiến thức hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu thuyền an toàn mùa lụt, bão trong các khu tránh trú bão, hướng dẫn di chuyển khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Hướng dẫn người dân tại các khu nuôi trồng thủy hải sản neo đậu lồng bè hạn chế thiệt hại.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh: Phối hợp với Công an Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Trung đoàn Không quân 910, các sở, ban, ngành, liên quan các địa phương chuẩn bị phương tiện, lực lượng, tổ chức luyện tập, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp; tham gia phòng, chống thiên tai, lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ các địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương ven biển huy động lực lượng, trang thiết bị của địa phương, các cơ quan, tổ chức Trung ương tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, ven biển. Kiểm tra việc đăng ký theo dõi, nắm số lượng tàu thuyền, số lao động và ngư trường hoạt động trên biển, để hướng dẫn di chuyển, phòng tránh an toàn khi xảy ra thiên tai, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, đảm bảo tàu thuyền ra khơi phải chấp hành đúng các quy định. Lập phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có sự cố về người và phương tiện xảy ra; Báo cáo thường xuyên về Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh để nắm thông tin và tham mưu kịp thời cho UBND Tỉnh trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

d) Công an Tỉnh: Phối hợp với chính quyền các địa phương và các ngành liên quan có phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra; phối hợp với lực lượng khác tham gia cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế tối đa tổn thất do lụt, bão gây ra; phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có phương án cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo mạng thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Tỉnh thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiên tai, lụt, bão xảy ra.

e) Sở Công Thương:

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chuẩn bị dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt lương thực và nước uống sẵn sàng cung ứng cho nhân dân, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng thường bị cô lập khi có yêu cầu.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác xả lũ các hồ chứa thủy điện theo (Quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định số 1077/QĐ-CP ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và Chỉ thị số 23/CT-BCT ngày 11/7/2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện.

g) Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Tỉnh và các địa phương có phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão. Chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí ở những vùng trọng điểm để có thể khắc phục, đảm bảo giao thông trong mọi tình huống, nhất là những tuyến đường huyết mạch; phân luồng giao thông hợp lý khi có ách tắc giao thông xảy ra.

h) Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các địa phương, nhất là các khu đô thị, điểm dân cư hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão, hạn chế đổ ngã; chỉ đạo dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

i) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan (Sở Tài chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội Chữ thập đỏ Tỉnh, Tỉnh đoàn...) triển khai tốt công tác cứu trợ cho nhân dân; đề xuất kịp thời các biện pháp hỗ trợ về tài chính, vật chất cho các địa phương, đơn vị để nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão gây ra, sớm ổn định sản xuất, đời sống nhân dân nhất là cứu trợ kịp thời tình hình thiếu đói đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng cũng như một số công tác chuẩn bị khắc phục hậu quả thiên tai.

k) Sở Y tế có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và cơ số thuốc y tế để cấp cứu khi thiên tai xảy ra và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh, làm sạch môi trường, hướng dẫn nhân dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt sau lụt, bão; tổ chức các Tổ, Đội sơ cấp cứu lưu động sẵn sàng sơ, cấp cứu người trong mùa lụt bão.

l) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Kịp thời bố trí vốn cho các dự án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đề xuất sử dụng quỹ dự trữ để ứng phó những trường hợp khẩn cấp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đúng quy định.

m) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường có phương án, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh ở những vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo phù hợp với từng vùng, từng loại hình thiên tai, tránh tình trạng học dồn làm ảnh hưởng đến kết quả dạy và học của giáo viên, học sinh sau khi thiên tai xảy ra.

n) Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cơ quan Khí tượng Thủy văn, các cơ quan liên quan cần theo dõi, đưa tin kịp thời, tăng cường thời lượng thông tin về tình hình diễn biến của thiên tai, các mệnh lệnh, chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên đến các cấp, các ngành và nhân dân để chủ động phòng tránh.

o) Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng thuộc khu công nghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai khi được huy động.

5. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão trong phạm vi, chức trách đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo điều động của Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh.

6. Khi xảy ra thiên tai, thảm họa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo giải quyết tình huống xảy ra do thiên tai theo thẩm quyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay Chủ tịch UBND Tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh biết để chỉ đạo và có biện pháp giúp nhân dân kịp thời đối phó với thiên tai, thảm họa.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 25/CT-UBND

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250267