Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2561/2006/TCHQ-KTTT về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2561/2006/TCHQ-KTTT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/07/2006, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2561/2006/TCHQ-KTTT về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão.

ĐẢM BẢO AN TOÀN CÁC CỐNG QUA ĐÊ TRONG MÙA MƯA, BÃO, LŨ:

1. Kiểm tra, rà soát lại hiện trạng của toàn bộ các cống qua đê để phát hiện những hư hỏng của công trình, trên cơ sở đó xác định những cống không đảm bảo an toàn phải hoành triệt tạm thời để chống lũ hoặc có phương án hoành triệt vĩnh viễn. Giao các cơ quan chuyên môn lập phương án hộ cống, phương án hoành triệt, các phương án này phải được Uỷ Ban nhân dân tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương phê duyệt và có quyết định giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

2. Đối với các cống xung yếu không bảo đảm an  toàn buộc phải hoành triệt, ngoài phương án chống lũ phải có phương án tưới (hoặc tiêu) hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

3.Việc sử dụng cống qua đê phải chấp hành nghiêm ngặt Qui trình vận hành. Những cống chưa có Qui trình vận hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chỉ đạo xây dựng ngay, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định ban hành để áp dụng.

4. Những cống qua đê không do các Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi quản lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) chỉ định người quản lý, vận hành và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho người quản lý về Quy trình vận hành.

5. Những cống qua đê  do các Công ty Quản lý & khai thác công trình thuỷ lợi quản lý hoặc thuộc hệ thống thuỷ nông liên tỉnh thì chủ quản lý, khai thác công trình phải có Qui chế cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các dơn vị và địa phương trong thực hiện các phương án bảo vệ, xử lý các tình huống sự cố công trình.

70