• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Chỉ thị 26/1998/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 26/1998/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/1998   Số công báo: Số 25
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/07/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/1998/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế.

Cơ quan thuế các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin tuyên truyền của Trung ương và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế. Nội dung tuyên truyền cần chú trọng giới thiệu quan điểm, mục đích, ý nghĩa của công tác thuế, các quy định pháp luật thuế, giải thích các điều, khoản của các luật thuế mới sắp áp dụng…, các chế độ, biện pháp hành thu về thuế, như đăng ký mã số đối tượng nộp thuế, lập chứng từ hóa đơn, kế toán, kiểm toán, quy trình kê khai, nộp thuế… Qua đó làm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi người hiểu rõ, đồng tình ủng hộ và tự giác chấp hành chính sách thuế; phát hiện, đấu tranh chống mọi hành vi trốn lậu thuế, đồng thời với việc biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán những trường hợp sai trái, sách nhiễu, tiêu cực trong việc thi hành pháp luật về thuế…

Từ khóa: Chỉ thị 26/1998/CT-TTg

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
55735