• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 26/2000/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2000/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2001   Số công báo: Số 2
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/12/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương. Cụ thể,

Để chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của cả nước, đồng thời thiết thực góp phần quan trọng vào phục vụ cho nội dung Đại hội Đảng các cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải dành thời gian thích đáng cho công tác này, trực tiếp chỉ đạo các Sở, Ban, ngành căn cứ Chỉ thị số 16/2000/CT-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ để xem xét, rà soát lại các nội dung kế hoạch 5 năm 2001-2005 của địa phương mình; xác định rõ mục tiêu phát triển, cơ cấu kinh tế, các lĩnh vực ưu tiên; dự báo và tính toán khả năng khai thác các nguồn lực của địa phương, xây dựng danh mục các dự án đầu tư phát triển... Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của từng địa phương phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 của cả nước, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác tối đa mọi tiềm năng của từng địa phương; các giải pháp thực hiện đề ra phải thật cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi cao.

2. Thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương trực tiếp chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch và tổng hợp kế hoạch từ cơ sở lên; thiết lập danh mục các dự án đầu tư; xác định các mục tiêu ưu tiên, các lĩnh vực và sản phẩm ưu tiên, tính toán kỹ các cân đối, đặc biệt là cân đối các nguồn vốn.

Từ khóa: Chỉ thị 26/2000/CT-TTg

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47214