Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 264-CT năm 1987 chuẩn bị Điều lệ xí nghiệp (liên hiệp) quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 264-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 10/09/1987   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1987   Số công báo: Từ số 3 đến số 9
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


55