Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 268-TTg năm 1997 về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 268-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/04/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/1997   Số công báo: Số 11
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/04/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 268-TTg năm 1997 về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện tốt các bước chuẩn bị theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Trung ương. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Đảng và Nhà nước cấp trên. Đặc biệt chú ý quán triệt về những tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở tiêu chuẩn mà xác định cơ cấu thành phần đại biểu để Quốc hội thể hiện ý chí của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đồng thời với việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X phải quan tâm chỉ đạo tốt việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với việc kiện toàn Uỷ ban nhân dân ở một số địa phương mới được chia và điều chỉnh địa giới hành chính.

- Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng của mình, chỉ đạo các tổ chức, các đơn vị, cán bộ nhân viên trong ngành tham gia tích cực và phục vụ tốt cho cuộc bầu cử như bảo đảm các phương tiện, điều kiện vật chất; có kế hoạch phòng chống bão lụt và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá Thông tin và các ngành có liên quan có kế hoạch ngay từ bước đầu bảo đảm an toàn tuyệt đối, chống các âm mưu, hành động lợi dụng bầu cử để gây rối; Bộ Giao thông vận tải, tổng cục Bưu điện, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình có kế hoạch bảo đảm về giao thông, liên lạc thông suốt, tuyên truyền kịp thời phục vụ cho quá trình chuẩn bị bầu cử và ngày bỏ phiếu.

87