• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Chỉ thị 2681/CT-UBND về tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

Tải về Chỉ thị 2681/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2681/CT-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ TIÊU BAO PHỦ SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2017

Từ đầu năm 2017 đến nay, dưới sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 1.508.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt độ bao phủ 70% dân số; có nhiều địa phương hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn trong thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017 phải đạt 76% tương đương 1.647.000 người), trên địa bàn tỉnh còn nhiều huyện, thị xã, thành phố đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế rất thấp, dưới 70% như: Phú Tân đạt 68,89%, An Phú đạt 67,59%, Chợ Mới đạt 66,95%, Châu Phú đạt 66,47%, Châu Đốc đạt 66,06% và Tân Châu đạt 62,92%.

Trước tình hình trên, để hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực vận động, tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được giao (đạt và vượt 76% độ bao phủ bảo hiểm y tế).

2. Giám đốc Sở, ngành tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chủ trì thực hiện (theo Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 về ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh An Giang); giúp UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

3. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được UBND tỉnh giao; tổ chức và rà soát kết quả thực hiện tại các xã, phường, thị trấn; gắn kết quả thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế với đánh giá kết quả công tác cuối năm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ đạo cho các ngành phối hợp mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tập trung vào các nhóm đối tượng người lao động thuộc hộ gia đình, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, phải hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế từ 85% trở lên tại các xã nông thôn mới trong tỉnh theo tiến độ kế hoạch.

4. Định kỳ hàng tháng, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội tỉnh (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2681/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 08/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 2681/CT-UBND

450

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361691