Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 27/1998/CT-TTg về tăng cường công tác hộ đê, phòng lụt năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 16/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/1998   Số công báo: Số 25
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/07/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/1998/CT-TTg về tăng cường công tác hộ đê, phòng lụt năm 1998.

Củng số, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và lực lượng hộ đê, phòng chống lụt bão các cấp, các ngành và các địa phương; phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy để giám sát, theo dõi và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (đặc biệt đối với chính quyền cấp xã) để tổ chức chỉ đạo kiên quyết, giữ vững vào bảo vệ an toàn các trọng điểm đê xung yếu trên địa bàn; đối với những đoạn đê xung yếu, đang có sự cố cần thành lập riêng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cho đoạn đê đó, để chỉ đạo trực tiếp công tác hộ đê, bảo vệ nghiêm ngặt, xử lý kịp thời các tình huống bất trắc xẩy ra.

81