• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 27/2005/CT-TTg đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 27/2005/CT-TTG
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2005/CT-TTG   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/07/2005   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/07/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/2005/CT-TTg đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học.

Để triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học Trung ương:

- Có kế hoạch cụ thể, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tiến độ xây dựng ở từng địa phương.

- Rà soát các dự án giáo dục sử dụng nguồn vốn ODA và các chương trình kinh tế - xã hội khác trên các địa bàn có xây dựng trường, lớp học, tổng hợp số lượng trường, lớp học đã được đầu tư xây dựng để phối hợp triển khai thực hiện Chương trình này cho phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn.

- Tăng cường kiểm tra và có các giải pháp ngăn ngừa việc đầu tư không đúng mục đích, đối tượng và các hiện tượng tiêu cực,

- Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát, thanh toán vốn kịp thời, đúng mục tiêu; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc giải ngân và quyết toán thuận lợi.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương huy động các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của địa phương để thực hiện Chương trình.

d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn sử dụng các thiết kế trường, lớp học mẫu đã ban hành để xây dựng phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

đ) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và địa phương kịp thời phản ánh về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình ở các địa phương và nêu gương những điển hình tiên tiến.

e) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn, tăng cường chỉ đạo huy động các nguồn vốn khác trên địa bàn cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, xác định các mẫu thiết kế, đơn giá xây dựng phù hợp và có các giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Từ khóa: Chỉ thị 27/2005/CT-TTG

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2562