• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 28/2005/CT-TTg thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 28/2005/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2005/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/08/2005   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/2005/CT-TTg thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư :

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực tế về đầu tư, sản xuất ở tất cả các khâu, các cấp, các ngành để có biện pháp cụ thể, phù hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm giữ vững cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành hàng soát xét và đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển từng ngành hàng một cách toàn diện, kể cả việc thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển thông qua các dự án đầu tư của các địa phương, nhất là đối với các mặt hàng trọng yếu để bảo đảm quy hoạch sản xuất phải gắn với nguồn cung ứng nguyên liệu và hệ thống tiêu thụ sản phẩm.

Từ khóa: Chỉ thị 28/2005/CT-TTg

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2508