• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Văn bằng chứng chỉ

 

Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT về tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/1999/CT-BGD&ĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 30/06/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/6/1999, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT về tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể,

Để lập lại kỉ cương trong lĩnh vực này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tiến hành tổng rà soát việc cấp phát và sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ do các cấp quản lý có thẩm quyền ban hành trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc kiểm tra phải được triển khai ngay và tiến hành thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở, từng cấp quản lý giáo dục, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, sau đại học, trung học chuyên nghiệp triển khai ngay việc thực hiện Chỉ thị này. Trong năm 1999, các cơ quan, cơ sở giáo dục có chức năng cấp phát văn bằng, chứng chỉ, kiện toàn được bộ phận phụ trách công tác này, ban hành quy định về quy trình làm việc. Các Ban chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng 1 lần và tổng kết đánh giá hàng năm, gửi báo cáo với cấp trên và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết.

Chỉ thị này cần được phổ biến cho mọi đối tượng trong toàn ngành và thông báo rộng rãi trong nhân dân để tổ chức thực hiện từ cơ sở.

Từ khóa: Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT

846

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47421