Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 291-CT năm 1987 những biện pháp quản lý đồng bộ đối với việc sử dụng, chi tiêu ngoại tệ của các cơ quan và người nước ngoài tại nước ta do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 291-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/10/1987   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1987   Số công báo: Từ số 4 đến số 12
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58