Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 295-CT năm 1989 về việc hoàn thiện công tác thống kê giá cả do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 295-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 21/10/1989   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/1989   Số công báo: Số 21
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


56