• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 30/1998/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/09/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/09/1998Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 30/1998/CT-TTg về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban nghiên cứu để khẩn trương xây dựng lại chương trình phân ban trung học phổ thông theo các định hướng sau:

- Nội dung dựa trên cơ sở một chương trình chuẩn và đảm bảo tính phổ thông, toàn diện, hướng nghiệp. Trước mắt phân theo hai ban: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn. Chênh lệch về kiến thức tương ứng của các môn học có phân hoá giữa hai ban không quá 20%.

- Xây dựng đề án về chương trình phân ban mới ở phổ thông trung học trong đó phải nêu rõ cấu trúc nội dung chương trình, điều kiện, khả năng thực hiện, chi phí, hiệu quả và các bước đi. Về thời gian xây dựng đề án cần khẩn trương nhưng phải đảm bảo tính khoa học, khả thi và phải được thông qua Hội đồng quốc gia giáo dục trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ vào chương trình đã được duyệt để tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Việc triển khai chương trình mới chỉ thực hiện khi đã có sự chuẩn bị tốt và được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Từ khóa: Chỉ thị 30/1998/CT-TTg

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
41985