• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Chỉ thị 30/2003/CT-TTg về chỉ đạo tổ chức thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 30/2003/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2003/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/12/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2003   Số công báo: Từ số 230 đến số 231
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/12/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/2003/CT-TTg về chỉ đạo tổ chức thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện cần bảo đảm những yêu cầu sau:

- Các tỉnh trong diện chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính cần xác định đây là công việc trọng tâm trước mắt, cần tập trung thực hiện; đồng thời phải đảm bảo mọi hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các địa phương trước, trong và sau chia tách tỉnh, nhất là về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống của nhân dân.

- Mọi công việc liên quan đến chia tách tỉnh đều phải bảo đảm dân chủ, công khai và rõ ràng, bảo đảm đoàn kết, tránh tư tưởng cục bộ địa phương; đồng thời đề cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ, khắc phục khó khăn trong cán bộ, nhân dân ở tỉnh cũ và các tỉnh mới, theo hướng tỉnh có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về cơ sở, vật chất và cán bộ cho tỉnh có khó khăn hơn để các tỉnh sau khi chia tách đều có điều kiện nhanh chóng ổn định, sớm hoạt động bình thường và cùng phát triển.

- Các tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chia tách tỉnh do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban để xây dựng phương án phân chia tài sản, tài chính; xây dựng trụ sở làm việc ở tỉnh lỵ mới; sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và điều động cán bộ; xác định rõ địa giới hành chính giữa các tỉnh trước khi tiến hành chia tách. Các phương án này phải được thảo luận, thống nhất và được cấp uỷ Đảng chỉ đạo chặt chẽ.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của địa phương và nguồn lực do Trung ương hỗ trợ trong xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện làm việc ở các tỉnh sau khi chia tách.

Từ khóa: Chỉ thị 30/2003/CT-TTg

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6272