• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Chỉ thị 30/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trong những năm qua lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện khá tốt việc quản lý các hoạt động trên không, nhất là các phương tiện bay siêu nhẹ, thiết bị bay không người lái, đốt và thả “đèn trời” đã góp phần quan trọng trong công tác “Quản lý vùng trời - Quản lý bay” trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về “Quản lý vùng trời - Quản lý bay”, còn sử dụng các phương tiện bay siêu nhẹ (đặc biệt là thiết bị bay Flycam có gắn camera) vào phục vụ mục đích vui chơi giải trí, ghi hình, chụp ảnh, truyền tin.” diễn biến phức tạp, hoạt động bay tự phát không có giấy phép hoặc có giấy phép hoạt động bay nhưng thực hiện không đúng mục đích, thời gian, địa điểm của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Năm 2016 và 9 tháng năm 2017, lực lượng vũ trang tỉnh và các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản xử lý nhiều hoạt động bay không có giấy phép, cụ thể: huyện Tân Thành: 02 vụ, thành phố Vũng Tàu: 11 vụ, thành phố Bà Rịa: 02 vụ, huyện Côn Đảo: 06 vụ, huyện Long Điền: 02 vụ.

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; đề phòng các đối tượng xấu có thể lợi dụng thiết bị bay không người lái vào các hoạt động vi phạm pháp luật như thu thập thông tin khu vực cấm, treo cờ, biểu ngữ, rải truyền đơn phản động, khủng bố...làm nguy hại đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nghiên cứu, quán triệt sâu rộng cho đảng viên, cán bộ, nhân viên và nhân dân các quy định của pháp luật về bảo đảm Quốc phòng- An ninh, các quy định về “Quản lý vùng trời - Quản lý bay”; chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an và các ngành chức năng phối hợp tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, chú trọng quản lý các hoạt động thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về “Quản lý vùng trời - Quản lý bay”.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm:

Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”;

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2011 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động dù lượn và điều bay có động cơ;

Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, du lịch và quảng cáo;

Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07/7/2014 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;

Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết quản lý hoạt động bay;

Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép bay cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và các trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ;

Công văn số 11747/BQP-TM ngày 04/10/2017 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ thủ tục đề nghị Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi có nhu cầu bay phục vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch của địa phương.

Đối với các hoạt động bay phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ huấn luyện quân sự, diễn tập, bắn đạn thật của địa phương, đơn vị được áp dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tổ chức bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong vùng trời quản lý.

Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị Quân đội của Bộ, Quân khu 7 đứng chân trên địa bàn để “Quản lý vùng trời - Quản lý bay”, phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm.

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các ngành chức năng kiểm tra nắm chắc các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, thực hiện thiết kế, sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (mô hình bay, khí cầu, dù bay, Flycam...). Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Du lịch khi được phép tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, quảng bá hình ảnh của địa phương, ngành nếu sử dụng các thiết bay không người lái để quay phim, chụp ảnh thì phải làm thủ tục xin phép bay của cấp có thẩm quyền trước trước khi tổ chức các hoạt động bay.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an và các ngành chức năng quản lý, nắm chắc địa bàn và “Quản lý vùng trời - Quản lý bay”; khi được phép tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội, quảng bá hình ảnh của địa phương nếu sử dụng các thiết bay không người lái để quay phim, chụp ảnh phải làm thủ tục xin phép bay của cấp có thẩm quyền trước trước khi tổ chức các hoạt động bay.

7. Các tổ chức, cá nhân trước khi tổ chức hoạt động bay phải làm thủ tục xin phép bay. Nắm chắc các quy định, nội dung của việc tổ chức, thực hiện hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam. Tuân thủ các quy định, điều kiện, giới hạn được nêu trong cấp phép bay. Nếu được cấp phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước khi hoạt động phải báo cáo và liên hệ với cơ quan Quân sự, Công an địa phương và Bộ đội Biên phòng để kiểm tra, giám sát hoạt động bay. Chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất, mặt nước.

8. Nghiêm cấm các hành vi tổ chức các hoạt động bay, đốt và thả “đèn trời”, thả bóng, chùm bóng khi chưa có cấp phép của cơ quan chức năng; tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định, vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia, mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay; phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại; lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép; treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn, phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay; không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

9. Xử lý vi phạm: Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Chỉ thị này thì xử lý theo Điều 16, Chương IV, Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Nếu các tổ chức, cá nhân người nước ngoài vi phạm giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có vấn đề nảy sinh. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 29/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 30/CT-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373255