Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 301-CT năm 1982 về giải quyết quan hệ giữa ngân sách và tín dụng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 301-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Trần Phương
Ngày ban hành: 12/11/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/1982   Số công báo: Số 22
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


55