Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 305-CT năm 1986 về chế độ bữa ăn giữa ca và bữa ăn ca đêm cho công nhân,viên chức khu vực sản xuất do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 305-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 05/12/1986   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1986   Số công báo: Số 25
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


55