Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 322-CT về công tác phòng tránh bão, bảo vệ an toàn cho ngư dân, tàu thuyền và các ngành kinh tế khác trên biển do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 322-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 18/09/1984   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1984   Số công báo: Số 17
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


63