• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 33/1998/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 33/1998/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/09/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/11/1998   Số công báo: Số 32
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/09/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33/1998/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

- Các cơ quan nhà nước khi xây dựng chính sách, kế hoạch nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến báo chí, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan tới các quyền  và lợi ích hợp pháp của nhà báo, đến nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội thì cần thông báo và tạo điều kiện để đại diện cac cấp Hội Nhà báo có liên quan tham gia.

Các cơ quan nhà nước cần tạo điều kiện, đồng thời có trách nhiệm yêu cầu các nhà báo và các cấp Hội Nhà báo chấp hành nghiêm chỉnh Luật Báo chí.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong phạm vi cho phép, các cơ quan nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho các cấp Hội Nhà báo để Hội có điều kiện tổ chức, động viên hội viên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, của ngành, của địa phương.

- Các cơ quan nhà nước cần mời đại diện Hội Nhà báo tham gia các cuộc họp có các nội dung liên quan đến báo chí và Nhà báo; tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn có chức năng, nội dung hoạt động gắn với quyền và nghĩa vụ của nhà báo; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật thực hiện các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp tới các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của nhà báo.

- Các cơ quan nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, điều kiện làm việc cho các cấp Hội Nhà báo.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cấp thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả các yêu cầu trên.

Từ khóa: Chỉ thị 33/1998/CT-TTg

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17514