Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 35/1999/CT-TTg thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/12/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/2000   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/12/1999, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 35/1999/CT-TTg thi hành Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, 

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, ban hành mẫu đơn đăng ký kinh doanh, mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký kinh doanh và các nhiệm vụ khác của cơ quan đăng ký kinh doanh, theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện Luật Doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp và hỗ trợ ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp.

5. Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật, các loại giấy phép có liên quan đến việc thi hành Luật Doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc tiếp tục duy trì.

86