Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 35/CT-BVHTT về công tác thanh tra văn hoá - thông tin năm 2000 do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/CT-BVHTT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 13/03/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/3/2000, Bộ VHTT ban hành Chỉ thị 35/CT-BVHTT về công tác thanh tra văn hoá - thông tin năm 2000. Cụ thể,

Bộ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị, các cán bộ viên chức trong ngành nhận thức đúng đắn công tác thanh tra, kiểm tra. Chấp hành và tổ chức thực hiện có kết quả chương trình, kế hoạch thanh tra của Bộ và Tổng Thanh tra Nhà nước làm cho công tác thanh tra thực sự là hoạt động thiết yếu của quá trình xây dựng đơn vị. Chỉ đạo tốt việc triển khái các pháp lệnh cán bộ công chức, chống lãng phí, tham nhũng, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung giải quyết các khiếu nại tố cáo; đặt việc giải quyết khiếu nại tố cáo là trách nhiệm của mình, nhằm bảo vệ pháp luật, ổn định chính trị nội bộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ viên chức và công dân, góp phần xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh.

2. Thanh tra Bộ giúp Bộ Xây dựng chương trình cụ thể công tác thanh tra năm 2000, tập trung vào việc thanh tra thực hiện Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh. Thanh tra các doanh nghiệp, nhà trường, đơn vị nghệ thuật.

80