Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 353-CT năm 1989 về việc xem xét hoạt động của các cơ quan (Văn phòng) đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 353-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 11/12/1989   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1989   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57