Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 369-CT năm 1985 về giải quyết giá giao nhận giữa các cơ sở sản xuất và lưu thông, giữa trung ương và địa phương do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 369-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Trần Phương
Ngày ban hành: 29/11/1985   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/1985   Số công báo: Số 23
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


55