Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 374-CT năm 1990 về sản xuất, lưu thông và tiêu dùng pháo do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 374-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/10/1990   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/1990   Số công báo: Số 22
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57