Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 3824/1999/CT-BTC về thực hiện phòng, chống hoá đơn giả trong mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thu tiền và thanh quyết toán tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3824/1999/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/08/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/08/1999, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Chỉ thị 3824/1999/CT-BTC về thực hiện phòng, chống hoá đơn giả trong mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thu tiền và thanh quyết toán tài chính.

Cơ quan Thuế các cấp:

- Phải tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra về thuế, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan thuế các cấp, trong đó việc kiểm tra đối chiếu hoá đơn đầu vào, hoá đơn đầu ra của từng tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế giá trị gia tăng là trọng tâm; tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn luật kèm theo; hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị. Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm Chế độ Quản lý hoá đơn bán hàng theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với các ngành Công an, Kiểm sát, Quản lý thị trường ở từng địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập các Ban phòng chống mua, bán sử dụng hoá đơn giả để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp (như tuyên truyền, vận động, đấu tranh, truy quét đối tượng) để ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng in ấn, mua, bán và sử dụng hoá đơn giả trong lưu thông hàng hoá, thanh quyết toán tài chính ở địa phương, đồng thời xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện thông báo rộng rãi công khai mã số thuế, cách ghi mã số thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên từng địa bàn, giúp cho các tổ chức, cá nhân có thể tự kiểm tra, kiểm soát đối tác kinh doanh, góp phần chống tình trạng sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn không hợp pháp trong mua, bán hàng hoá, dịch vụ.

90