Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 3890-TC/TCT về thực hiện đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3890-TC/TCT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/11/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/11/1997, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 3890-TC/TCT về thực hiện đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới.

Để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư liên tịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc hệ thống Tài chính ở Trung ương và địa phương (bao gồm các cơ quan Tài chính, Thuế, Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Tài chính,...) thực hiện ngay một số việc sau:

1. Phải xác định nhiệm vụ chống buôn lậu là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài và phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp từ các cơ quan quản lý Nhà nước đến từng cán bộ công nhân viên trong ngành cũng như toàn thể nhân dân. Từ đó, xác định trách nhiệm của cơ quan mình trong việc tham gia chống buôn lậu, chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp và tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả trong lĩnh vực thuộc mình phụ trách.

2. Tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngành Tài chính nghiên cứu học tập và quán triệt đầy đủ tinh thần và nội dung Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện để mỗi cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức tư tưởng, xác định trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gắn công tác quản lý với công tác chống buôn lậu trở thành công việc thường xuyên. Thông qua công tác quản lý phải ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi buôn lậu, vi phạm pháp luật và vi phạm cơ chế quản lý Tài chính Nhà nước.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa việc triển khai chống buôn lậu với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Ngân sách trong năm 1997 và các năm tiếp theo được Quốc hội thông qua, góp phần làm lạnh mạnh hoá nền Tài chính quốc gia.

4. Thủ trưởng các cơ quan thuộc hệ thống Tài chính phải chủ động tổ chức rà soát lại toàn bộ những văn bản do mình quy định hoặc các cơ quan khác quy định trái với các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, quản lý tài chính, chống buôn lậu phải bãi bỏ ngay hoặc kiến nghị với các cơ quan có liên quan đình chỉ thi hành. Từ nay địa phương nào còn thực hiện những quy định về quản lý Tài chính trái với các quy định của Chính phủ và Thông tư của Bộ, tạo cho hoạt động buôn lậu gia tăng hoặc ngăn cản việc đấu tranh chống buôn lậu, thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống Tài chính ở địa phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính.

110