• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 4050/CT-BKHCN năm 2014 về tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Chỉ thị 4050/CT-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/CT-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

Trong những thập niên gần đây, công nghệ bức xạ được ứng dụng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống - kinh tế - xã hội, đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống con người. Nguồn bức xạ được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường,... Tuy nhiên, nếu không được quản lý giám sát chặt chẽ và có những biện pháp phòng tránh, ứng phó sự cố thì sự cố bức xạ có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ (ATBX) và hạt nhân trong ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) ở Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng, trình ban hành và ban hành về cơ bản đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý nhà nước về an toàn và an ninh nguồn phóng xạ bao gồm Luật Năng lượng nguyên tử 2008, Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NLNT, Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ và hàng loạt các thông tư liên quan.

Hiện nay, nhận thức của xã hội và người dân về pháp luật trong lĩnh vực NLNT được nâng cao, các địa phương cũng đã quan tâm nhiều hơn đến công tác quản lý ATBX. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ vẫn còn để xảy ra hiện tượng mất an toàn, mất an ninh nguồn phóng xạ (như các hiện tượng mất cắp, thất lạc nguồn phóng xạ).

Đtăng cường công tác quản lý ATBX và an ninh nguồn phóng xạ trong cả nước phòng ngừa các sự cố, tai nạn bức xạ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATBX và an ninh nguồn phóng xạ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, phối hợp đào tạo bồi dưỡng kiến thức an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, văn hóa an toàn và văn hóa an ninh trong chấp hành và thực thi các quy định của pháp luật đi với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ ở địa phương.

2) Tổ chức kiểm kê các nguồn phóng xạ được sử dụng, lưu giữ tại địa phương, gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 12 năm 2014.

3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sử dụng và lưu giữ các nguồn phóng xạ tại địa phương trong năm 2015.

4) Tạo điều kiện để Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện tốt chức năng của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về ATBX ở địa phương, trước hết là các thiết bị phục vụ công tác thanh tra ATBX. Cử cán bộ thanh tra, cán bộ quản lý ATBX tham gia các khóa tập huấn về ATBX do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

5) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 6 năm 2015.

6) Hàng năm lập báo cáo về công tác quản lý nhà nước về ATBX tại địa phương, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) trước ngày 25 tháng 12 để xây dựng Báo cáo quốc gia hàng năm về công tác quản lý nhà nước về ATBX gửi Chính phủ và Quốc hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở KH&CN các t
nh, TP trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Chính phủ;
- UB KHCN&MT của QH;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ;
- Lưu VT, ATBXHN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4050/CT-BKHCN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 04/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 4050/CT-BKHCN

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286007