• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Chỉ thị 43/1998/CT-TTg về đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 31/12/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/02/1999   Số công báo: Số 5
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 43/1998/CT-TTg về đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin.

Chủ động và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo khắc phục ''Sự cố năm 2000'' trong các hoạt động sau đây:

a) Tổchức điều tra, xác định mức độ ảnh hưởng có thể bị bởi ''Sự cố năm 2000'' của hệ thống máy tính và các thiết bị điều khiển điện tử có xử lý dữ liệu ngày, tháng, năm của đơn vị mình.

b) Nghiên cứu, đánh giá các ảnh hưởng có thể có của ''Sự cố năm 2000'' tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế... trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.

c) Xây dựng phương án và triển khai thực hiện các giải pháp đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng ''Sự cố năm 2000'' của đơn vị mình. Cần hoàn thành việc xử lý trước cuối tháng 10 năm 1999.

d) Báo cáo định kỳ Ban Chỉ đạo khắc phục ''Sự cố năm 2000'' về tình hình, tiến độ các hoạt động xử lý, khắc phục sự cố và những kiến nghị các biện pháp cần đến sự điều phối chung, các yêu cầu vượt quá khả năng, thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.

Từ khóa: Chỉ thị 43/1998/CT-TTg

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
44961